logo

تک درس چیست

زمان مورد نیاز برای مطالعه 5 دقیقه
تک درس چیست

در طول دوران تحصیل دانشگاهی، ممکن است برای هر دانشجویی پیش بیاید که در درسی خاص نمره قبولی را کسب نکند. در این شرایط، تک درس به عنوان راه حلی کارآمد برای جبران این نمره و تسریع در روند فارغ‌ التحصیلی دانشجو ارائه می‌شود. بنابراین ممکن است این سوال در ذهن دانشجو ایجاد شود که تک درس چیست ؟

تک درس چیست ؟

تک درس یک راهکار آموزشی است که دانشگاه‌ها برای کمک به دانشجویانی که در یک درس خاص نمره قبولی را کسب نکرده‌اند، ارائه می‌دهند. این راهکار به دانشجو اجازه می‌دهد تا به صورت مستقل و خارج از ترم تحصیلی خود، فقط درس مربوطه را بگذراند. به عبارت دیگر، دانشجو بدون نیاز به گذراندن مجدد کل ترم، فقط در آن درس امتحان می‌دهد و در صورت کسب نمره قبولی، آن درس را با موفقیت پشت سر می‌گذارد.

این روش، به دانشجو امکان می‌دهد که بدون اتلاف وقت، مهارت‌ها و مفاهیم مورد نیاز خود را بهبود بخشد و نیازهای آموزشی خود را به صورت مستقیم و موثر برطرف کند. این امکان برای دانشجویان مفید است که به دلیل مشکلات شخصی، عدم تمرکز یا دلایل دیگری، نتوانند به طور موفقیت ‌آمیز در تمامی دروس ترم شرکت کنند.

تک درس

شرایط تک درس در دانشگاه پیام نور

1. زمانی که دانشجو برای فارغ التحصیل شدن تنها یک درس غیر عملی برایش باقی مانده باشد.

2. با مراجعه به دانشگاه و تأیید بند (۱) توسط کارشناس، درس مورد نظر دانشجو به عنوان “تک درس” انتخاب واحد می‌شود. بنابراین، دانشجو باید به دانشگاه مراجعه کند تا توسط کارشناس در دانشگاه انتخاب واحد انجام شود.

3.درس تک درس هزینه‌ای دارد که شامل نصف شهریه ثابت ترم و شهریه خودخوان درس مورد نظر می‌شود.

4.تاریخ آزمون تک درس در هر ترم، با اطلاع استاد و دانشجو توسط دانشگاه تعیین می‌شود.

5.در صورت امکان، نمره تک درس به ترم قبل منتقل می‌شود؛ در غیر این صورت، در همان ترم باقی می‌ماند.

مثال: دانشجو در ترم اول یک درس دو واحدی را به صورت تک درس برداشته بود. نمره این درس ۱۲ شد. اگر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در ترم تابستان کمتر از 6 واحد (مثلاً 4 واحد) باشد، نمره درس تک درس به ترم تابستان منتقل می‌شود. اما اگر تعداد واحدهای انتخابی در ترم تابستان 6 واحد یا بیشتر باشد، نمره تک درس در همان ترم باقی می‌ماند.

⦁ نکته: دانشجو در ترم آخر درسی را نمره ی مردودی (یعنی نمره کمتر از 10) گرفته است. اگر او در ترم بعد این درس را به صورت تک درس انتخاب کند، نمره تک درس به جای نمره ی مردودی ترم آخر قرار نخواهد گرفت. در واقع، نمره ی تک درس در همان ترم اخذ تک درس درج می‌شود و نمره ی مردودی ترم آخر نیز در کارنامه ی تحصیلی دانشجو باقی می‌ماند.

6. تاریخ فارغ التحصیلی دانشجویانی که تک درس دارند، به زمانی که نمره ی تک درس در کارنامه ی تحصیلی شان ثبت شود، بستگی دارد.

شرایط تک درس دانشگاه فنی حرفه ای

1.دانشجویانی که فقط دو درس تئوری برای فارغ التحصیلی دارند و تمام نمراتشان ثبت شده است، می‌توانند با شرکت در آزمون تکدرس، فارغ التحصیل شوند.

بیشتر بدانید:  ترم تابستان دانشگاه قزوین

2. برای استفاده از تک درس، گذراندن دوره کارآموزی و دفاع از پروژه الزامی است. همچنین نمرات این دروس باید در سیستم آموزشی ثبت شده باشد.

3. دانشجویان نمی‌توانند دروس کارآموزی و پروژه را به صورت تک درس (معرفی به استاد) اخذ کنند.

4. اگر یک دانشجو پیش‌تر یک درس تئوری_عملی را اخذ کرده باشد اما نتوانسته باشد نمره قبولی دریافت کند، او می‌تواند این درس را با ارائه معرفی به استاد مربوطه مجدداً اخذ کند.

5. دانشجویانی که تا حداکثر دو درس عملی یا تئوری_عملی (به جز کارآموزی و پروژه) را برای اخذ مجوز آزمون تک درس از دانشگاه فنی و حرفه‌ای اخذ کرده‌اند، باید در اسرع وقت با کارشناس آموزش خود هماهنگ شوند. در حال حاضر، مجوزی برای آزمون تک درس این دانشجویان موجود نیست.

مهمان تک درس چیست؟

مهمان تک درس به دانشجویی اطلاق می‌شود که به طور موقت و برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس، در دانشگاهی دیگر به عنوان مهمان ثبت نام می‌کند.

مهمان تک درس چیست؟

شرایط مهمان تک درس

دانشجو می‌تواند با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد، برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس به دانشگاه دیگری مهمان شود. به شرطی که:

تعداد واحدهای درسی مهمان کمتر از 19 واحد باشد.

جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدا و مقصد در آن ترم بین 12 تا 20 واحد باشد.

شهریه مهمان تک درس

هزینه مهمان تک درس به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:

دانشگاه مبدا و مقصد: هر دانشگاه شهریه ی متفاوتی برای دانشجویان مهمان در نظر می‌گیرد.

مقطع تحصیلی: شهریه ی مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) با هم فرق دارد.

تعداد واحدهای اخذ شده: شهریه ی تک درس بر اساس تعداد واحدهای آن درس محاسبه می‌شود.

نوع درس: شهریه ی دروس نظری، عملی و آزمایشگاهی با هم فرق دارد.

سال تحصیلی: شهریه ی هر سال تحصیلی با سال قبل متفاوت است.

مراحل مهمان شدن تک درس در سایر دانشگاه ها

مراحل مهمان شدن تک درس در سایر دانشگاه ها

1.  تهیه فرم: دانشجو باید فرم درخواست تکدرس به صورت مهمان در سایر دانشگاه‌ها را در ۳ نسخه تهیه کند.

تذکر:

⦁ تکمیل فرم باید به صورت تایپ شده انجام شود.

⦁ ارائه مدارک: در صورت عدم وجود عنوان درس مورد نظر در سامانه آموزشی گلستان، دانشجو باید سیلابس درس با تأیید دانشگاه مقصد را به هنگام ارائه فرم به کارشناس آموزش ارائه کند.

⦁ درس مورد تقاضا باید جزء دروس مصوب آموزشی دانشجو باشد.

⦁ در صورت عدم وجود درس در دروس مصوب: اگر درس مورد تقاضا در دروس مصوب آموزشی دانشجو نباشد، باید روال تأیید در شورای گروه و دانشکده انجام شود.

⦁ رعایت زمان ‌بندی موجود در دستورالعمل اجرایی دکتری (مبنی بر امکان ‌پذیر بودن تغییر فهرست دروس تا پایان نیمسال اول تحصیل) الزامی است.

2. مراجعه به استاد راهنما و مدیر گروه: دانشجو باید ۳ نسخه از فرم درخواست تک درس را به استاد راهنما ارائه و پس از دریافت امضا، به مدیر گروه مراجعه کند.

3. دریافت تأیید کارشناس آموزش: دانشجو پس از دریافت امضای مدیر گروه، به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه و فرم‌ها را جهت تأیید ارائه می‌دهد.

بیشتر بدانید:  نمره تایید نشده در دانشگاه پیام نور

4. مراجعه به رییس اداره آموزش دانشکده: دانشجو پس از تأیید کارشناس آموزش، به رییس اداره آموزش دانشکده مراجعه و فرم‌ها را جهت امضا ارائه می‌دهد.

5. دریافت امضای معاونت آموزشی دانشکده: دانشجو در نهایت به معاونت آموزشی دانشکده مراجعه و فرم‌ها را جهت امضا ارائه می‌دهد.

6. ثبت و تحویل فرم به مدیریت تحصیلات تکمیلی: دانشجو پس از دریافت امضای مراجع ذی صلاح، به همراه ۳ نسخه از فرم به دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه می‌کند.

کارشناس آموزش در این بخش، فرم‌ها را ثبت و شماره نامه به آنها اختصاص می‌دهد.

7. دریافت فرم تأیید شده: مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه، یک نسخه از فرم تأیید شده را به دانشجو تحویل می‌دهد.

این نسخه باید به دانشگاه مقصد ارائه شود.

8. مراجعه به دانشگاه مقصد: دانشجو در نهایت با در دست داشتن فرم تأیید شده به دانشگاه مقصد مراجعه و مراحل ثبت ‌نام برای اخذ تکدرس را انجام می‌دهد.

تذکر

1. عودت فرم در صورت انصراف یا عدم پذیرش: در صورت انصراف از درخواست اخذ تک درس یا عدم پذیرش توسط دانشگاه مقصد، دانشجو موظف است اصل فرم را حداکثر تا زمان حذف و اضافه به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه عودت دهد.

2. ثبت درس پس از تأیید: در صورت تأیید درخواست توسط دانشگاه مبدا و مقصد، ثبت درس توسط اداره آموزش دانشکده بلافاصله بعد از زمان حذف و اضافه انجام خواهد شد.

دانشجو موظف است پیگیری لازم در خصوص ثبت درس را انجام دهد.

3. پیگیری نمره در پایان نیمسال: پس از اخذ واحد در دانشگاه مقصد، دانشجو موظف است در پایان نیمسال، در خصوص اعلام نمره از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدا پیگیری نماید.

سخن پایانی

در مقاله بالا سعی کردیم به سوال : تک درس چیست ؟ به طور کامل پاسخ دهیم ، همینطور شرایط اخذ تک درس در دانشگاه های پیام نور و فنی حرفه ای ، همچنین مراحل مهمان شدن تک درس در سایر دانشگاه ها ، هزینه و شرایط مهمان شدن نیز ، به طور کامل شرح داده ایم.

همانطور که مطالعه کردید مراحل و شرایط مربوط به تک درس ممکن است بر اساس سیاست‌های هر دانشگاه متفاوت باشد، اما اغلب شامل انتخاب درس مورد نظر، ثبت نام در آن درس، شرکت در امتحان مربوطه و کسب نمره قبولی است. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره شرایط و مراحل مربوط به تک درس، دانشجویان می‌توانند به دفتر آموزشی دانشگاه یا منابع مربوطه مراجعه کنند. برای اطلاع از تفاوت تک درس با معرفی به استاد می توانید به مقاله کنکورچی سر بزنید.

نویسنده این مطلب

ریحانه بخشی

ریحانه هستم کارشناس روانشناسی ، در زمینه تولید محتوا فعالیت میکنم و این شغل منه، شغلی که با جون و دل براش وقت میزارم، شغلی که با عشق کار انجام میدم و از اونجایی که شخصیت کمال گرایی دارم سعی میکنم بهترین خودمو تو کار نشون بدم و در جهت افزایش اعتماد سازی و جلب توجه افراد به کسب و کارتون تلاش کنم.

هنوز دیدگاهی ارسال نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صفحه اصلیسوالاتتماسارتباط با ما